TheZbigo

18 tekstów – auto­rem jest TheZ­bi­go.

Kiedy po­jawia się marze­nie, na­wet ku­ra dos­ta­je skrzydeł. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 marca 2013, 11:08

* * *

Nie mam nikogo,
chwi­lowo ni­kogo nie mam.
Jak dob­rze, że tyl­ko chwilowo,
to całe szczęście, bo źle
z tą złą samotnością,
gdy dłużą się chwil...
całe lata.
In­ne dzwo­ny pięknie brzmią.
Mój, bez ser­ca ukocha­nej - milczy.
W ciszy,
kołysze się dzwon
i sznur. 

wiersz • 1 czerwca 2012, 23:18

Śli­mak cho­wa się w pięść.
Jeż cho­wa się w pięść.
Żółw cho­wa się w pięść,
i człowiek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 kwietnia 2012, 21:15

Ja­ka to ul­ga, obudzić się w świecie w którym jesteś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lutego 2012, 21:47

W niewidzial­nym - rze­ka łez. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 lutego 2012, 21:56

Nie­szczęście i cier­pienie - roz­pa­lony ty­giel alchemika.
Za­dowo­lenie i spokój, to ty­giel wystygły. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 lutego 2012, 16:52

* * *

Od ucha, do ucha -
wspa­niałe uczucie,
gdy ot­warta na mnie,
po pros­tu mnie lubisz. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 lutego 2012, 19:19

Je­den widz, to już jest Teatr. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lutego 2012, 17:06

Całe długie i pokręco­ne ludzkie życie,
za­wiera się po­między dwo­ma od­decha­mi - pier­wszym i ostatnim. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 lutego 2012, 11:20

Na­gim czy­ni cię, nie brak ub­ra­nia, ale nieżyczli­we oko. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 lutego 2012, 00:46
TheZbigo

Miłość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheZbigo

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność